Aktuella datum

VÅRA FÖRÄLDRAMÖTEN OCH UTBILDNINGSDAGAR

 

16,17 maj 2019 –  Då har förskolorna  verksamhetsdagar förskolorna är stängda.

11 juni 2019 – Föräldramöte på Onside. Tid 18.00-20.00

11 juni 2019– Föräldramöte på Viktoria. Tid 18.00-20.00

4 dec 2018 samverkanråd kl 17-18 på Onside

5 dec 2018 samverkanråd kl 17-18 på Viktoria