Inskolning

Information om inskolning

Syftet är att:

 • barnet ska skolas in till förskolan, verksamheten, de andra barnen och pedagogerna.
 • under inskolningen ska en vårdnadshavare vara med i förskolan och delta tillsammans med barnet.
 • inskolningen anpassas till barnets behov.

Målet är att:

 • barnet ska bli tryggt med alla olika händelser under dagen.
 • barnet ska känna igen inne- och utemiljön på förskolan.
 • barnet ska känna sig tryggt med pedagogerna på förskolan.
 • föräldrarna ska få god kontakt med pedagogerna.

Några tips som kan underlätta inskolningen:

 • Gör avskedet tydligt, även om barnet blir ledset.
 • Ring gärna efter en stund om du vill höra hur barnet har det.
 • Prata positivt om förskolan med barnet.
 • Bakslag kan komma – tänk att det har gått bra tidigare.
 • Var extra mycket tillsammans med barnet under de första veckorna.