Klagomål

Skollagens kap 4, 8 § säger att:
Huvudmannen skall ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna skall lämnas på lämpligt sätt.

Som förälder har du alltid möjlighet att ha synpunkter på vår verksamhet. Vi tar gärna emot telefonsamtal, e-post eller har personliga möten med dig som förälder (utöver de planerade föräldrasamtalen).

Har du klagomål så lämnar du dem i första hand till den person eller avdelning det gäller. Om det inte löser problemet får du vända dig till förskolechefen.
Vill du framföra klagomålen skriftligt kan du göra det eller genom att fylla i nedanstående formulär: