Vår verksamhet

Vi har 3 ledord som ska genomsyra vår verksamhet.

Trygghet

Ditt barn ska få en trygg tid på vår förskola både med oss  personal

kompisar och lokalerna. Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg

med oss när du lämnar ditt barn på förskolan. Det blir då en bra grund

att stå på för vår samverkan runt barnet.

Omtanke

Vi ser det som viktigt att visa omtanke och respekt för varje individ.

Lek och lärande

Vi utgår ifrån där ditt barn befinner sig i sin utveckling. Vi har

lekmiljöer inne och ute som skapar nyfikenhet, lust och glädje.

Det ska vara kul att gå till förskolan!